13:00 Commentary by Hideaki Kojima
Hagoromo
Shite: Yoshimasa Kanze Waki: Yoshihiro Tateda
Flute: Manabu Takeichi Small Drum: Yoshiaki Iitomi Large Drum: Yoshitaro Tsukuda Hideki Kajitani
Koken: Yuichi Hirota Miki Kawai
Jiutai Naoya Komase Jiro Sakuma Hideaki Kojima Takashi Kuwata

19:00 Commentary by Keigo Suzuki
Hagoromo
Shite: Yoshimasa Kanze Waki: Seigo Mikuriya
Flute: Tomoko Hattanda Small Drum: Naoya Toriyama Large Drum: Mitsuhiro Kakihara Drum: Noriyoshi Okawa
Koken: Yuichi Hirota Miki Kawai
Jiutai: Nobuo Nakasho Mitsuru Nagashima Keigo Suzuki Kennosuke Nakamori

Project organized and co-organized by the Japan Expo, 2020

Organized by: Agency for Cultural Affairs / Japan Arts Council /

20th ASSITEJ World Congress Tokyo Executive Committee

Production Collaboration:Nohgaku Association

Dates
Thu. 25 March13:00
T-01-1
Thu. 25 March19:00
T-01-2
Place
VN7 TOKYO / Yarai-nohgakudo
Performance time
45min.
Language
-
Age
4+